Polski Związek Sportu Tanecznego oraz Związek Tańca Nowoczesnego ogłaszają nabór na KURS INSTRUKTORA SPORTU W TAŃCU NOWOCZESNYM

Informacje:

– kurs kurs składa się z części teoretycznej realizowanej w formie on-line (na platformie zoom.us) – która będzie realizowana weekendowo (21-23.06.2024, 28-30.06.2024) oraz części praktycznej – zajęcia odbędą się w Pruszkowie w terminie 22-24.11.2024. Kurs zakończy się obowiązkowym egzaminem.

obowiązkowe jest odbycie praktyk pod okiem nauczyciela tańca (zaakceptowanego przez Związek Tańca Nowoczesnego)- termin odbycia praktyk: do marca 2025, ilość godzin: 30.

– wymagania: wykształcenie średnie, posiadanie zaświadczenia z klubu tanecznego potwierdzające minimum 5-letni staż taneczny, dobry stan zdrowia;

– wymagany komplet dokumentów: podanie, potwierdzona za zgodność kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz ze świadectwem maturalnym, zaświadczenie lekarskie, kwestionariusz osobowy, fotografia w wersji elektronicznej (format .jpg, rozmiar 3,28 cm (387 pikseli) x 2,62 cm (309 pikseli), 300 dpi, maks. 100 kb.) – fotografia może być przesłana na maila, poświadczone za zgodność: kopia dowodu osobistego oraz zaświadczenia: o 5-letnim stażu tanecznym, dowód wpłaty;

Zaliczenie praktyk, zajęć teoretycznych i zdanie egzaminu prowadzi do uzyskania stopnia instruktora sportu w tańcu nowoczesnym.

– koszt: 2 200 zł

– zgłoszenia do dnia 16.06.2024 r, mailowo na adres: pzst.poland@gmail.com

Informacje: Joanna Karpiuk, tel. 55 611 01 30, kom. 609 977 220

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i tekst „KURS INSTRUKTORA SPORTU w TAŃCU NOWOCZESNYM POLSKI TANIEC POLSKI ZWIĄZEK SPORTU POLSKIZWIAZEKSPORTUTANECZNEGO TANECZNEGO”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *