SZKOLENIE I EGZAMIN DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW ZTN III i II KAT
2.09.2023 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach ul. Reymonta 33

Informujemy, że szkolenie i egzamin dla kandydatów na sędziów ZTN III i II kat odbędzie się w dniu 2.09.2023 w Skierniewicach.
Szkolenie dotyczy również kandydatów, którzy w zeszłym roku nie zdali egzaminu.
Opłata za szkolenie: 500 zł w tym obiad
Opłata za egzamin: III-C kat – 200 zł, II-B kat – 300 zł
Zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@taniec-nowoczesny.pl, w treści wpisując imię i nazwisko z dopiskiem szkolenie i egzamin ZTN.

Termin zgłoszeń: 30.08.2023

Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dokonanego przelewu opłaty za szkolenie i egzamin.
Opłat należ dokonywać przelewem na konto bankowe
Związku Tańca Nowoczesnego :
Bank: NBS Solec Zdrój o/Kraków
nr konta:81 8517 0007 0020 0276 4470 0001 
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić e-mailowo przesyłając dane do faktury.
Wymagania:
        kategoria III -C może zdawać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada minimum wykształcenie średnie. Może być czynnym tancerzem bez dyplomu instruktorskiego
           kategoria II -B może zdawać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada minimum wykształcenie średnie oraz posiada minimum 5 letni staż instruktorski, posiada dyplom instruktora lub trenera sportu.
 Informujemy, że kandydaci, którzy zdadzą pozytywnie egzamin, powinni uczestniczyć w obowiązkowym  szkoleniu dla sędziów w dniu 3.09.2023, które daje uprawnienia do sędziowania w sezonie 2024. Drugi dzień szkolenia w tym przypadku nie podlega dodatkowej opłacie.
 Zakres materiału do egzaminu:
        Przepisy Rywalizacji Sportowej w Innych Formach Tańca
        wiedza zdobyta podczas wykładów na szkoleniu
        materiały, regulaminy publikowane na stronie ZTN

Egzamin będzie miał formę testu wyboru.

 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW ZWIĄZKU TAŃCA NOWOCZESNEGO

 Informujemy, że obowiązkowe szkolenie dla sędziów ZTN, uprawniające do sędziowania zawodów w sezonie 2024, odbędzie się w dniu 3.09.2023 w Skierniewicach, Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach ul. Reymonta 33

Opłata za szkolenie: 500zł w tym obiad

Zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres biuro@taniec-nowoczesny.pl, w treści wpisując imię i nazwisko z dopiskiem szkolenie dla sędziów ZTN.

Termin zgłoszeń: 30.08.2023

*Informujemy, że przesyłając zgłoszenie e-mailem wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Związek Tańca Nowoczesnego swoich danych osobowych, w celu przeprowadzenia egzaminu i szkolenia sędziowskiego ZTN. Jednocześnie oświadczają Państwo, że zostali Państwo poinformowani o swoich prawach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).